2010 m. kovo 23 d.

Karate legenda. Mokytojas Hidetaka Nishiyama. II dalis


Pagal Avi Rokah

Avi Rokah praleido 27 metus kaip Mokytojo Hidetakos Nishiyamos mokinys. Jis neabejotinai buvo arčiausiai jo mokymo, kurį šiandien išmintingai perduoda savo lūpomis ir judesiu.

Mokytojas atkakliai reikalavo, kad net su naujokais kovotume labai rimtai. Jis nuolat man pabrėždavo, kad mokytis galima net iš vaiko.

Jis mane perspėjo, kodėl dauguma taip vadinamų meistrų tokie silpni palyginus juos su studentais. Tokie meistrai laikė save aukštesniais už mokinius, o taip besielgdamas tu vieną dieną prarandi sukauptą meistriškumą. Jis sakydavo: „Daryk viską, siek geriausio stovėdamas akis į akį su kiekvienu, nesvarbu kas jis bebūtų.“

Mokytojo Nishiyamos perduotos žinios tokios neįtikėtinos vien todėl, kad jis sugebėjo sujungti karate principus ir treniruočių metodus į visumą, kurios principai puikiai tiko ir kasdieniame gyvenime. Karate, kurį jis mokė, išsivystė į pilnavertę ir logišką sistemą, kurioje kiekviena idėja ar principas yra susiję tarpusavyje. Mentalinė (protinė) ir fizinė plotmė eina kartu ir jų sąveiką galima logiškai pagrįsti ir paaiškinti. Jo mokymai buvo tokie sistemingi, kad juos galime perduoti ateinančioms kartoms be praradimų. Tiesa sakant, jie gali ir toliau augti ir tapti dar geresniais, lygiai taip, kaip kad Mokytojas išaugino karate, kurį gavo iš savo mokytojų.

Daug sykių jis mums kartojo, kad tada, kai jis mokėsi pas Mokytoją Gichin Funakoshi, nebuvo daug aiškinama kaip ir ką daryti. Jei tai ir buvo daroma, Meistras kalbėdavo apie išorinius judesius. Tačiau Mokytojas Hidetaka Nishiyama perėmė karate žinias ir į jas gilinosi, jas tyrinėjo tol, kol jo karate tapo gyva išmintimi. Tik apie 2006 metus jis pajuto, kad išbaigė Budo karate mokymo sistemą, leidžiančią mokiniams tobulėti maksimaliai greitai ir efektyviai bei pritaikyti šio kovos meno principus ne tik salėje, o ir gyvenime. Tai jokiu būdu nereiškia, kad jis padarė karate tobulu kovos menu. Jis žinojo begalinį šio unikalaus kovos meno gylį, o mes galime ir turime siekti mokytis ir toliau tobulėti jo žinių pagrindu. Jis dažnai primindavo man, kad kai tik pajusiu, jog žinau, su manimi bus baigta. Jis sakydavo: „Visuomet mokykis iš visko aplink. Visuomet gali surasti iš ko mokytis.“

Tęsinys kitą savaitę...

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą